Baccarat

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kon Tum

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKT

  Ngày
\
Cặp số
11
-
7
18
-
7
25
-
7
15
-
8
22
-
8
29
-
8
5
-
9
12
-
9
19
-
9
26
-
9
3
-
10
10
-
10
17
-
10
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
Tổng
00 1       1   1     1                             4
01 1 1       1                     1     1     1   6
02   1             1             1                 3
03 1       1                     1           1   1 5
04             1                             1     2
05                                                 0
06     1             1       1         1         1 5
07         1                               1 1     3
08               1           1 2 1                 5
09   1     1                                       2
10       1       2                       1   1     5
11   1       1 1   1                           1 1 6
12 1                 1   1     1               1   5
13           2     1     1   2             1       7
14     1 1                 1             1         4
15                                 1           1   2
16                     1   1                 1     3
17                           1       2             3
18             1 1       1                       2 5
19     1           1                       1     1 4
20         1       1           2         1 1       6
21   1     1         1               1             4
22     1   1                   1         1         4
23               1     1         1   2       1 1   7
24       2           1 1               1   1   1   7
25 1           1       1     1             1       5
26           1 1         2                   1   2 7
27     1 1       1                               1 4
28     1                   1   1     1             4
29                         1                       1
30   1 1                                   1       3
31             1           1                       2
32 1   1         1     1           1         1     6
33         1                           1           2
34       1   1                   1     1     1     5
35       1   1       1                             3
36 1           1     1             1     1   1     6
37   1   1               1   1       1         1   6
38           1               1   1 1       1 1     6
39           2   1     1     1   1                 6
40         1   1   1   1         1   1   2         8
41 1                   1     1                     3
42 1   1       1 1   1       1   1                 7
43           1 1 1         1       1               5
44               1             1   2 1             5
45                 1   1 1   1 1                   5
46 2               1                               3
47                                   1 1     1 1   4
48 1     1       1   1 1     1               1     7
49                     1 1     1   1   2       1   7
50   1         1                               1   3
51                               1         1       2
52 1       1                   1 1       1         5
53                     1 1 1     1     1       1   6
54       1 1                           1           3
55     1       1                 1 1               4
56   1     1                         1 1 1         5
57   1 1             1   1 1                       5
58                                         1     1 2
59             1                             1     2
60       1       1 1                   1 1         5
61         2 1             1                       4
62     1 1           1       1 1 1   1 1           8
63                 1           1   1   2   1     1 7
64         1   1   1                               3
65                     1                           1
66                       1       1       2       1 5
67   1           1                       1         3
68 1 1 1           1           1 1               1 7
69                         1       1               2
70           1                     1             1 3
71 1               1     1         1               4
72   1           1   1                             3
73   1                                   1   1     3
74   1       1                       1             3
75             1   1       1   1             1     5
76   1       1       1               1         1   5
77       1   1         1     1         1       1 1 7
78       1                 1                       2
79     1   2 1           1               1       1 7
80                   1 1 1               1 1       5
81       1           1     1       1 1         1   6
82       1               1 1                       3
83                               1     1       1   3
84                         1 1               1     3
85       1     1   1 1               1 1 1 1       8
86       1   1       1 1                   1       5
87               1 1                               2
88                                                 0
89                             1   1   1         1 4
90               1       1   1                     3
91 1               1             1         1   1   5
92     1                           1               2
93   1         1           1               1   1   5
94   1                             1               2
95 1               1   2 1           1       1     7
96 1             1       1                         3
97     2             1       1             1       5
98     1                       1     1         1 1 5
99         1               2   1           1       5
  Tỉ số bóng đá Thể thao Bóng rổ Baccarat casino Cá độ bóng đá Cá độ thể thao Game casino Trò chơi cờ bạc Casino game nổ hũ Casino game poker poker Game poker Baccarat Trò chơi poker sòng bạc Baccarat