Baccarat

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL

  Ngày
\
Cặp số
30
-
7
6
-
8
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
Tổng
00 1             1     1           1               4
01       1                 1 1                     3
02                           1 1               1   3
03         1               2                       3
04                       2                         2
05   1       2     1           1           1       6
06                       1       2       1         4
07                                                 0
08       1           1           1         1       4
09           1                                     1
10   1                                             1
11             1     1     1       1 1   1         6
12     1                 1               1         3
13     1   1   1                                   3
14                         1 1                     2
15                   1 1   1         1       1     5
16   1     1   1       1 1           1 1           7
17     1   2   1   1   1   1                       7
18   1   1   1   1 1         2     1     2     1   11
19         1     1             1               1   4
20                 1           1       1       1   4
21 1                       1             1   1     4
22               1                         1       2
23 1           1                     1             3
24                         1                       1
25       2                           1             3
26                       1             1 1         3
27           1 1     1 1 1                         5
28     2 1                 1       1         1   1 7
29   1             1   1                       1   4
30                                                 0
31 1       1   1       1         1                 5
32 1 1 1     2                       1 1     1 1   9
33                           1   1                 2
34   1                   1             1   1       4
35                 1               1         2     4
36 1         1                                 1   3
37 1               2 1           2 1               7
38           1 1 1       1     1                 1 6
39   1 1     1 1                   1 1 1     1     8
40 1                       1           1       1   4
41         1 1                   1     1 1         5
42     1           1         1         1         1 5
43       1     1 1   2                 1     1     7
44             1         1       1       1 1 1     6
45     1       1                   1         1     4
46     2 1               1 1                       5
47                   1                             1
48       1 1       1   1   1                       5
49       1       1                             1   3
50 1                                     2 1     1 5
51   1               1                             2
52         1     1                           1     3
53         1 1                 1 1     1       1   6
54     1   1           1       1               2   6
55                   1 1   1           1           4
56                     1     1       1 1     1     5
57             1           1       1               3
58 1     1                   2   1   1           4 10
59 2                               1 1   2         6
60                   1   1                         2
61               1     1                           2
62                       1         1         1   1 4
63 1     1   1           1                         4
64         1           1     1                     3
65                                                 0
66 1             1     1     1 2   1               7
67             2         1     1 1   1   1         7
68         1         1               1     1       4
69         1         1   1   1     1 1 1       1 1 9
70     1 1           1               1             4
71   1   1         2 1                           1 6
72                 1     1         1     1       1 5
73 1                           1 1         1 1     5
74             1 3 1 1     1         1 1 1         10
75   1     1       1                 1             4
76 1     1       1     1 1                 1   1   7
77 1         1 2       1       1             1     7
78                 1           1           1   1   4
79   1                       1   1         2       5
80                               1         1 1     3
81   1                 1     1             1       4
82   1 1                                         1 3
83     1                       1                   2
84               1   1       1             1     1 5
85   1                           1 1   1           4
86           1         1       2   1               5
87                                                 0
88   1   1   1                   1   1         1   6
89     1           1               1   1           4
90 1                                       1 1   1 4
91                             1 1         1   1   4
92     1   1     1                                 3
93       1                             1           2
94   2             1 1       1 1     1         1   8
95               1         1 1           1         4
96       1 1                                     1 3
97     1     1             1               1     2 6
98           1   1                       1   1     4
99                                 1               1
  Tỉ số bóng đá Thể thao Bóng rổ Baccarat casino Cá độ bóng đá Cá độ thể thao Game casino Trò chơi cờ bạc Casino game nổ hũ Casino game poker poker Game poker Baccarat Trò chơi poker sòng bạc Baccarat